HUAWEI/华为Mate 40E 5G智能手机 9成新


区域: 武汉

联系人: 窦先生

电话:18924254481

 • 证书编号:2021011606368908

 • 证书状态:有效

 • 产品名称:5G数字移动电话机

 • 3C规格型号:OCE-AN50 电源适配器:HW-100400C01, HW-100400C00, HW-1004...

 • 产品名称:Huawei/华为 Mate 40E

 • 华为型号: Mate 40E

 • 机身颜色: 釉白色 秘银色 亮黑色

 • 运行内存RAM: 8GB

 • 存储容量: 8+128GB 8+256GB

 • 网络模式: 双卡双待

 • CPU型号: 麒麟990E0.182009s